Studio Bez Kliky


Kinematograf v baťově institutu 14/15

Tato fotogalerie je prázdná.


Kinematograf v muzeu Tatra Kopřivnice

Tato fotogalerie je prázdná.


Kinematograf na AFO Olomouc

Tato fotogalerie je prázdná.


K i n e m a t o g r a f je studiový p r o j e k t,  založený na autorské s b í r c e pana Romana Prokeše. Zahrnuje několik desítek promí-tacích přístrojů, kamer a optických hraček,  mapujících vývoj kine-matografie,  osobité p ř e d s t a v e n í prvních filmových počinů a výtvarné d í l n y.      Jeho domovská e x p o z i c e je v olomoucké pevnosti Fort Křelov XVII. Kinematograf má i podobu dočasné pu-tovní v ý s t a v y a malého k a b i n e t u.  Náš projekt realizujeme v knihovnách, muzeích, ale i na veřejném prostranství.