Studio Bez Kliky


C. a K. PRAŽÍRNA KAFÍRNA

       
Napadlo Vás někdy,  v y p r a ž i t   s i  vlastnoručně  s v o u  k á v u ?  Nevíte jak na to a kde sehnat ingredience?  Tak my jsme ti praví, kteří Vám pomohou!  Přivezeme k Vám  h i s t o r i c k o u  r u č n í  p r a ž i č k u  kávy od firmy Studnička a Obrdlík  -  továrna na stroje z roku 1905 a pustíme se do pražení. Společně s Vámi vytvoříme C. a  K. p o l n í  p r a ž í r n u  a  k a f í r n u  jak za staré monarchie. 
K D Y B Y jeho císařsko - královské veličenstvo naší  k á v u   p i l o, všeho válčení by zanechalo a zvolalo by   B R A V O,  B R A V O ! A v celé monarchii byl by  m í r.
 

     

Na Váš hrad, dvůr či mlat, přivezeme historickou pražičku z počátků 20. století: Studnička - Obrdlík   n e b o   její sestru od firmy Probat a také všechna jejich hebla. Rozbalíme polní PRAŽÍRNU a KAFÍRNU.   M i s t r  PRAŽIČ  přednese překypující výklad o kávovém zrnu, úrovních pražení a pravidlech přípravy kávy. Především však  u p r a ž í  před Vašimi zraky čerstvou  k á v u.  V r ch n í  KAFÍRNÍK Vám přichystá kávu v džezvě, moka pressu či dripperu.   P r o v o n í m e   V a š e muzeum, knihovnu, městskou i obecní slavnost, Vaše libá zákoutí. Můžete se dívat, popíjet, poslouchat, ale i sami pražit, vařit a ochutnávat volně se lynoucí čas.


C. a K. polní PRAŽÍRNA A KAFÍRNA 

zážátek pro bojiště i zázemí.


POZVÁNKA A PROGRAM - HELFŠTÝNSKÁ HRADNÍ POUŤ 5. 6. A 7. ČERVENCE 2019 - VIZ JEŠTĚ NÍŽE !!!