Studio Bez Kliky


KNIHTISK


K n i h t i s k  je výsostnou činností Studia Bez Kliky. Jeho nositelem a hybatelem je  R o m a n   P r o k e š.  Muž povolaný k tiskařské a muzejní práci. Po mnoho let sbírá zkušenosti, prověřuje a praxí oživuje řemeslné postupy starých mistrů.  V jeho osobě se snoubí este- tický a řemeslný cit tiskařského mistra s uměleckou invencí řezbáře a grafika. Postavil první dřevěný knihtisk a uvedl v pohyb nečekané události. Následovala spolupráce na dokumentárním filmu o českobratrských tiskařích, osobní pátrání po stopách kralických bratří, kteří část svého života prožili takříkajíc v sousedství domu pana Prokeše, v Drahotuších. Pozvání od Památníku Bible kralické. Od této první pracovní cesty na  k r a l i c k o u  t v r z,   mateřského místa českého tiskařství a jazyka,  postavil již tři plně funkční repliky historických dřevěných lisů, technicky odpovídajících knihtiskům 16. a 17. století,  a rozvinul svou badatelskou činnost o ivančicko-kralické generaci tiskařů  z  H r a n i c k a. Roman Prokeš tiskař, popularizuje toto řemeslo slova, tiskne, koná naučné přednášky a praktické dílny o tisku, knihtisku.  Je odborným konzultantem při realizaci historických filmů naší i zahraniční produkce,  usiluje o vznik hranického  tiskařského muzea jako pocty mistrům, kteří zde žili a pracovali.


Ora et labora


POZVÁNKA A PROGRAM - HELFŠTÝNSKÁ HRADNÍ POUŤ 5. 6. A 7. ČERVENCE 2019 - VIZ JEŠTĚ NÍŽE !!!