Studio Bez Kliky


kralická tvrz

k r a l i c k á  t v r z  je kolébkou moderního českého jazyka. Místem, kde bratři Jednoty bratrské tiskli náš skvost B i b l i  k r a l i c k o u. V roce 2013,  po mnoha staletích,  t v r z  opět  o ž i l a.  Tiskař  Roman  Prokeš  zde, tenkrát poprvé, postavil vlastní dřevěný knihtisk a svědčil svou prací: T i s k l, vyprávěl o kralických bratrech pocházejících z jeho kraje, z Hranicka. T i s k l  a před zraky lidí lil nové litery a skládal slova.  T i s k l  a od té doby se sem každoročně vrací a pracuje. 

na tvrzi

Tato fotogalerie je prázdná.


oprava kralického lisu a tisk nového štočku

Tato fotogalerie je prázdná.


k r a l i c k á  t v r z

bez pospolného bytí jednotlivých liter není slova


POZVÁNKA A PROGRAM - HELFŠTÝNSKÁ HRADNÍ POUŤ 5. 6. A 7. ČERVENCE 2019 - VIZ JEŠTĚ NÍŽE !!!