Studio Bez Kliky


Martin Luther - FILMOVÁ tiskárna

                                                                                       Martin Luther a Jan Hus podávají podobojí (saský mistr 3. čtvrtina 16. století)
 
31. října 2 0 1 7 vrcholí  5 0 0. v ý r o č í  počátku  r e f o r m a c e. Jeho symbolem je tradovaný akt Martina Luthera - přibití jeho 95 tezí na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu. Jednalo se o 95 bodů kritizujících kupčení s odpustky a stav katolické církve. Rozpohybal tím obrovské změny v samotné církvi i celé evropské společnosti. Na rozdíl od doby svých ideových předchůdců, kteří byli nositeli týchž myšlenek již o více než století dříve  - Jana Viklefa a Jana Husa, lutherova d o b a disponovala již rozvinutým systémem  k n i h t i s k u. Rychlého sdílení a šíření palčivých témat, prostřednictvím pamfletů. Dokázali je efektivně tisknout a díky loajální sociální síti vzdělanců i rychle šířit. K 5 0 0. v ý r o č í počátků reformace se implicitně připojuje i česká společnost. Martin Luther byl svými protivníky častován jako český kacíř - ten, který kráčí ve šlépějích Mistra Jana Husa. Můžeme tedy považovat za symbolické, že německá televize natáčela svůj historický film a dokument o Martinu Lutherovi v Čechách. Pro tyto dva filmové projekty jsme vytvořili  n o v ý funkční tiskařský lis a tiskárnu. Filmový knihtisk Martina Luthera pochází tedy z Čech, konkrétně z drahotušské dílny tiskaře Romana Prokeše.

Z NATÁČENÍ FILMOVÉ TISKÁRNY V TELČI

Tato fotogalerie je prázdná.


Rokem 2017 vrcholí 5 0 0. v ý r o č í počátku evropské reformace. Nositelem myšlenek, hořících pro změnu církve a společnosti 16. století, byl  M a r t i n  L u t h e r.  Německá televize ZDF natáčela k tomuto výročí v Čechách dva filmy. Historický film a dokument o Martinu Lutherovi. Pro tyto dva filmové projekty jsme vytvořili nový funkční tiskařský lis a tiskárnu. F i l m o v ý  k n i h t i s k  Martina Luthera pochází tedy z Čech, konkrétně  z  d í l n y drahotušského tiskaře Romana Prokeše.


POZVÁNKA A PROGRAM - HELFŠTÝNSKÁ HRADNÍ POUŤ 5. 6. A 7. ČERVENCE 2019 - VIZ JEŠTĚ NÍŽE !!!